> VISSION

Reværk ønsker at kombinere udvikling af materialer med udviklingen af arkitektur. Vi ønsker at skabe lokalt forankret arkitektur med et særligt fokus på materialitet og taktilitet, fordi det for os at se er nødvendigt at forstå materialer, ikke kun som et visuelt tilkøb, men som en integreret del af de rum vi befinder os i, motiveret af det sted vi bygger. Materialerne vi omgiver os med og hvordan disse er brugt påvirker  i sidste ende os som brugere mentalt såvel som fysisk.

I vores arbejde med materialeudvikling ønsker vi at reintroducere og udfolde potentialet af naturlige, og ofte glemte, materialer og byggeteknikker med uudforsket relevans for vor tids byggeri. Vores vision er at bringe disse materialer og håndværk helt frem til mere nutidig arkitektonisk aktualitet såvel som til nutidens byggestandarder.

Se projekter
Se GeoElements