> GeoElements – Komprimeret moræneler

I dagens byggebranche bygges der desværre ofte med usunde og ressourcekrævende materialer, og mange huse lider under dårligt indeklima med fatale helbredsmæssige konsekvenser. Som en del af løsningen på dette problem, er det Reværks intention at introducere et glemt byggemateriale – Komprimeret Moræneler.

Dette materiale har evnen til at balancere både varme og fugt og kan dermed være indeklimaforbedrende. Udover at optimere indeklima, er Komprimeret Moræneler et CO2 neutralt materiale og potentielt 100% cradle to cradle. Det kan opgraves direkte fra byggepladsen og gennem en simpel komprimeringsproces transformeres til gulv og vægge uden tilsætning af yderligere bindemiddel.

Grundet manglende udvikling af produktionsform er materialet desværre utilgængelig i moderne byggeri. Sammen med validering af internationale tests af materialets egenskaber arbejder Reværk derfor med at udvikle en produktionsform, der kan bringe materialet og dets kvaliteter ind i nutidens byggeri.

Komprimeret Moræneler er både et statement såvel som en handling imod en forandring i dagens byggeindustri i kampen for at skabe sundere boliger og beskytte vores miljø

Cylindrehurtig